Кредитоискателите имат възможността да избират своя кредитор между фирмите за бързи кредити и банковите институции. Конкуренцията между двата типа кредитни организации всъщност е изцяло в полза на клиентите, които получават по-добри условия и имат повече опции. Така и самият пазар на кредити се променя и става все по-гъвкав и отворен към търсенето на кредитоискателите.

Още в началото трябва да направим уговорка, че някои банки, макар и не много на този етап, също навлязоха в сегмента на бързите кредити, като създадоха специални заеми.

Най-често тези заеми се отпускат и в отделни от банковите клонове центрове, които са специално брандирани. Все пак има разлики със станалите вече традиционни заеми, отпускани от небанковите финансови институции. Но първо приликите. Факт е, че за тези експресни заеми не се изисква доказване на доход, нито пък заплатата ви да минава през съответната банка. Одобрението също е бързо – под един час. Все пак на фона на бързината на фирмите за бързи заеми, които отговарят за под 10 минути, това не е толкова експресно. Макар че за повечето създадени от банките експресни заеми се кандидатства офлайн, тоест отново на гише, някои такива институции предлагат и онлайн алтернатива. Последната обаче също не е толкова лесна, бърза и без документи, както при фирмите за бързи кредити. Трябва да се знае също така, че „банковите бързи кредити” са в доста по-голям размер, отколкото тези от небанковите организации. Естествено и погасяването им е за доста по-дълъг срок. Изискванията към кандидатите обаче също са много по-големи и така тези кредити всъщност не са толкова широко достъпни като същинските бързи кредити. Оскъпяването по разработените от банки бързи кредити е близо до останалите кредитни продукти на небанковите финансови организации. Така се покрива по-високия риск в сравнение с типичните банкови заеми.

Съответно рискът е по-висок поради липсата на строги изисквания за гарантиране на връщането.

Всъщност обаче като цяло клиентите на двата типа кредити не са едни и същи, защото философията на продуктите е различна. Същинските бързи кредити са разработени да задоволяват спешни финансови проблеми и затова се предоставят наистина светкавично, с презумпцията да пестят време и са в по-ограничен размер. Срокът на погасяване е много по-кратък. Освен това кредитите до заплата в много от случаите се предлагат без оскъпяване, което си е много изгодно предложение за непредвидени разходи. Това си е и изцяло запазена територия на небанковите финансови институции, при това много търсена и популярна алтернатива поради съществените си предимства.

пари

От друга страна са традиционните банкови кредити, които също не се конкурират за клиентите на фирмите за бързи кредити поради множеството разлики и различната логика зад тях. Тъй като те са с по-дълга история от небанковите заеми, кредитоискателите знаят, че за тях процедурата по кандидатстване и одобрение е много по-тромава, дълга и често не завършва с одобрение на кандидата. Тъй като и стойността на банковите заеми е по-сериозна, кредиторът изисква много повече гаранции. Хора, които нямат достатъчен доход или не отговарят на други условия за банково кредитиране, практически нямат достъп до тези кредити. Ситуацията се усложнява и от факта, че много работещи у нас са в сивия сектор и не се осигуряват на реалния доход. Ето защо всъщност този сегмент се обслужва от бързите кредити. Проблемът обаче си остава, защото тези хора не могат да получат по-голям кредит, който да използват например за покупка на недвижим имот или инвестиция.

Кредитите, предоставяни от небанковия сектор, варират като максимален праг, но в масовия случай са до 3000 лв. със срок на връщане за две години. Това са кредитите с равни месечни вноски, които са различни от заемите с една погасителна вноска. Има отделни фирми, които предлагат и по-високи суми, но това вероятно означава, че има и допълнителни изисквания за обезпечаване и гарантиране. Освен това не е много ясно доколко компаниите, които ги предлагат, са добросъвестни в дейността си, а някои са и без лиценз от БНБ.

За да се възползвате от най-добрите за вашите нужди условия е добре да потърсите професионален кредитен консултант, който добре познава всички видове кредитни продукти, предлагани на пазара както от банките, така и от небанковите организации. Предимството му е, че той няма да бъде необективен в преценката си, за да ви наложи конкретна институция, тъй като той работи с повече такива. Вие няма да заплатите нищо за консултациите му, тъй като те са безплатни за кредитоискателите.