Достигнали сте до решението, че за вашата новосъздадена фирма ще е по-добре да започне развитието си като закупите франчайзинг. Избрали сте франчайзодателя, осигурили сте финансовите средства и дори сте се консултирали с компании, които предоставят консултантски услуги на франчайзодатели и франчайзополучатели.

Всичко е напълно наред и остава да прегледате и подпишете договора, за да можете да стартирате бизнеса си под франчайз.

Ако сте се доверили на някоя франчайзинг консултантска фирма като Инвест Пойнт България- http://bit.ly/2lX19bf – няма от какво да се притеснявате, но все пак нищо не пречи да обърнете и вие малко по-голямо внимание на договора за покупка на франчайз, който ви предстои да подпишете.

franchising

Ето на какво е добре да обърнете внимание при подписване на договор за франчайзинг:

  1. Какви са задълженията на вас (като франчайзополучател) и какви задължения има франчайзодателя. Обърнете внимание какво включва франчайз пакета и по-специално дали фирмата – майка предоставя обучения, тренинги на служителите, дали пакета включва реклама и как можете да се възползвате от търговската марка, под която ще развивате дейността си.
  2. Какъв контрол ще оказва франчайзодателя върху дейността ви и дали сте задължени да следвате стриктно управленческия модел на фирмата – майка.
  3. Дали франчайзодателя ви гарантира изключителните права за вашия град или регион или не.
  4. Финанси. Покупката на франчайз изисква да заплатите определена първоначална сума, която се нарича франчайзингова такса и това си е в реда на нещата. Обърнете внимание обаче какви са изискванията за плащанията след подписване на договора. Има вариант франчайзодателя да изисква плащане на месечна такса в определен размер, но е възможно да изисква плащане на определен процент от оборота, който правите през месеца.
  5. Срокът, за който подписвате договора за покупка на франчайз също е много важен. Обикновено срокът, за който се сключват подобни договори е от 5 години, но това не е задължително и е възможно вашият франчайзодател да работи с други срокове.
  6. Преди да подпишете се информирайте внимателно в договора има ли опция за преподписване или анулиране и при какви условия може да стане това.

Бъдете внимателни както при избора на франчайзодател, така и при подписването на договора. За да сте спокойни, че всичко ще е наред, нашият съвет е да се доверите на фирми, които предлагат консултантски услуги в областта на франчайзинга и които ще бъдат до вас по време на целия процес на покупката и могат да ви дадат ценни съвети при подписването на договора.