Развод – какви са процедурите и какво е важно да знаете преди да вземете решението?

Развод – какви са процедурите и какво е важно да знаете преди да вземете решението?

Данните на Националния статистически институт показват, че всяка година в България се осъществяват около 10 000 развода. Най-често у нас решение да разтрогнат брака вземат двойки, които са във възрастовия диапазон между 40-49 години. Зад всички тези цифри обаче стоят реални хора, които са поставени в една често трудна житейска ситуация, изпълнена с емоции, несигурност и предизвикателства.

Затова, когато един от партньорите самостоятелно реши да поиска развод или двойката взаимно иска това, е важно да не се прибързва с крайни мерки. Особено ако семейството има деца, не бива да се пренебрегват техните интереси и спокойствие, за сметка на влошените отношения между родителите. Затова най-разумното решение е да се потърси съвет от адвокат, специализиран в областта на семейното право. Той ще ви даде важна информация за бракоразводните процедури, както и всички останали въпроси, които ще трябва да се уредят при разтрогване на брака. Може да откриете качествени правни услуги в Пловдив или друг близък до местоживеенето ви град.

Какви са процедурите по развод?

Законите в България различават два вида развод – по взаимно съгласие и по исков ред. Съответно, зависимост от това към кой от тях се насочи двойката, процедурата е различна.

Първият вариант – развод по взаимно съгласие предлага значително по-улеснена процедура. Обикновено това се случва, когато и двамата партньори единодушно са стигнали до решението, че за тях е по-добре да прекратят брака. В този случай е нужно двете страни да постигнат консенсус по всички задължителни въпроси, които произтичат от тяхното решение. В това число упражняване на родителските права, кой ще използва семейното жилище, какъв ще бъде режимът на лични контакти с другия родител, издръжка на децата и т.н.

В случай, че двамата партньори са единодушни по горните въпроси, процедурата за развод по взаимно съгласие обичайно е по-лека и минава по-бързо. Ако обаче единият от партньорите не желае да разтрогне брака, тогава се преминава към другия възможен вариант – развод по исков ред. Той е допустим, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Именно това трябва да докаже в съда, страната, която е инициирала развода.

При вземане на положително решение за разтрогване на брака, съдът определя въпросите, за които вече стана дума по-рано: кой от родителите ще упражнява родителските права върху непълнолетните деца, режим на свиждане, ползване на семейно жилище и други имуществени въпроси, изплащане на издръжка на децата, а в някои случаи и на партньора.

Важни съвети при развод

Не е тайна, че разводът честно е резултат от нещастие във връзката и поява на сериозни проблеми между партньорите. В такива случаи, двете страни често могат да поставят егото си на първо място, а това може да е пагубно за децата. Именно те страдат най-много и най-тежко преживяват раздялата на родителите.

Ако е възможно, опитайте да решите ситуацията с развод по взаимно съгласие. Както вече стана дума, процедурата е по-лека и не толкова травмираща за децата. Не пропускайте да се консултирате с бракоразводен адвокат, който да ви информира за вашите права и да ви консултира. Често именно в процеса на консултация, адвокатът е медиатор между двете страни и може да им помогне да се споразумеят по важните въпроси.

Ако търсите опитен адвокат по семейно право, за да защитите своите интереси и тези на вашите наследници, доверете се на правни услуги от https://jeleva.com/.