Логопедите са специалисти, които се занимават с речевите нарушения при възрастни и деца.

Произнасянето на различните звуци, свързването им в срички, думи, изречения, правилната интонация и жестове могат да затруднят подрастващите деца, при възрастните това може да се случи в следствие на болест или травма. Макар да изглежда привидно проста наука, логопедията (speech therapy) далеч не е такава, изградена на база на речевите характеристики, тя задълбава и в причината за тяхното нарушаване, което прави нещата доста сложни. Речевите затруднения, заекването, артикулацията могат да повлияят негативно върху умението на детето да комуникира, чете, пише. В някой случай е възможно детето да има друго заболяване и говорните затруднения да са само симптом, така че сами виждате, че часът при логопед не е никак излишен.

В никакъв случай не се опитвайте сами вкъщи да диагностицирате детето си и да провеждате някакви упражнения, това може да стане само при квалифициран логопед, като огромен плюс е ако намерите логопед, който е и психолог, като логопедите на Бърборино. Така ще сте сигурни, че нито един аспект от затрудненията на вашето дете няма да бъде пропуснат и причините ще бъдат изяснени. Макар жестовете и мимиките да не са основната част на речта, те допринасят за пълното изразяване и правилното разбиране на говорещия. Тяхното неправилно развитие, също може да се коригира от специалист логопед.

Какво да очакваме при първото ни посещение в кабинета на логопеда?

logoped

Първото посещение винаги е свързано с много въпроси и проучване, така че си отделете достатъчно време. Ако трябва да ви дадем някаква рамка може да отнеме от час до три. Речевите навици на децата много често се повлияват от семейната среда, така че тук присъствието поне на единия родител е задължително, най-малкото защото квалифицираният логопед ще иска да има точна и ясна картина, как се е развивало детето досега. Тази информация трябва да е пълна и нищо да не бъде спестено. Очаквайте въпроси от рода на това, кога са му били първите думички, кога е спряло детето на говори на бебешки език (ако е спряло) и има ли някакви наследствени предразположения. Освен това логопедът може да прояви интерес към слуховите данни на детето, зрението и движенията му.

Докато първоначално ще ви разпитва за общите здравословни характеристики, то веднага след това започва забавната част. Макар и детето ви до този момент да не е общувало директно с логопеда, то ще трябва да поиграе на няколко игри с него. Не се притеснявайте, опитните логопеди и психолози могат съвсем лесно да предразположат децата и да им предизвикат интереса към проучвателните игри. Самите дейности представляват различни пъзели, загадки, свързване на картинки с история, разказване на история и рисуване, с цел да може ясно да се определи дали има причина за притеснение или детето се развива с нормални темпове за възрастта си. Логопедите могат да направят тестови игри на деца в доста ранна възраст при съмнения за някакви нарушения, така че това също не е повод за притеснение, игрите са съобразени с очакваното развитие.

Много важно условие е да присъства поне един родител на тази първа консултация, но да не се меси и да помага на детето при игрите. Много често родителите с желанието да помогнат, изкривяват резултатите от тестовете и те не са валидни. Макар и да е в стаята, родителят трябва да не пречи и да не помага.

Ако логопедът в Пловдив открие някакво нарушение в произношението или цялостната комуникация при детето се назначават терапии, които също са под формата на игри и занимания. Терапиите в тази област не са бързодействащи и ефектът от тях се получава след постоянство и подкрепа от цялото семейство. Много възможно е логопедът да препоръча различни упражнения и игри, които родителите да играят с детето с цел да го стимулират ежедневно да поправи произношението си или речевият дефект.